Holacracy Community of Practice Archive, 2015-2019 Community Holacracy Web Site
Reply posted in GlassFrogBy seda • 02/15/2018

Reply to Suggestion of improvement

By Mikolaj Topic posted 02/14/2018

Benzer roller arasında bireylerin yer değiştirmesini öneriyorum. Bu şekilde bir döngü sağlanırsa empati artar ayrıca mobbing azalır..